Nachrichten

31 December 2020 Przypominamy!

Chrońmy tarliska. Zabierz swoje śmieci ze sobą![mehr]

31 December 2020 Ważna informacja!


Rościno - Karlino - 3 msoty[mehr]

29 December 2020 Zmiany w regulaminie amatorskiego połowu ryb

Od stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach administrowanych przez Związek. Poniżej zmiany: - W punkcie I.11.3) dodano pkt c) w brzmieniu:"od 1 października do 31 grudnia na rzece Parsęcie wraz z dopływami zakaz stosowania przynęt dłuższych nić 3 cm oraz wędek mocniejszych od kategorii #4." - Zmieniono punkt I.13., który otrzymał brzmienie: "Na rzece Pokrzywnicy, na rzece Mogilica, oraz na rzece Parsęcie od miejscowości Krosino do ź[mehr]

28 December 2020 Film przedstawiający realizację projektu "Ochorna łososia atlantyckiego i minoga rzecznego..."

Na portalu gk24.pl opublikowany materiał o realizowanym przez nas projekcie "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation.[mehr]

28 December 2020 Film o projekcie "Zwiększenie drożności..."

Na portalu gk24.pl opublikowany materiał o realizowanym przez nas projekcie "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Dorzecza Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation.[mehr]

News 1 bis 5 von 109
<< Erste < zurück 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 vor > Letzte >>