Nachrichten

29 March 2022 Umowa podpisana


W dniu dzisiejszym w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty podpisana została umowa z firmą Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski ze Szczecina na przebudowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzekach Gęsia i Radusza. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Dorzecza Parsęty” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea [mehr]

09 August 2021 Jedni niszczą, my odbudujemy!


Zatruta Liśnica wymaga naszego wsparcia w odbudowie bioróżnorodności, dlatego tegoroczna akcja budowy tarlisk odbędzie się właśnie na niej.[mehr]

30 April 2021 Zakończenie realizacji projektu „STOP kłusownictwu! – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia”


W dniu 30.04.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „STOP kłusownictwu! – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia”, dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"[mehr]

31 December 2020 Przypominamy!

Chrońmy tarliska. Zabierz swoje śmieci ze sobą![mehr]

31 December 2020 Ważna informacja!


Rościno - Karlino - 3 msoty[mehr]