Nachrichten

29 December 2020 Zmiany w regulaminie amatorskiego połowu ryb

Od stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach administrowanych przez Związek. Poniżej zmiany: - W punkcie I.11.3) dodano pkt c) w brzmieniu:"od 1 października do 31 grudnia na rzece Parsęcie wraz z dopływami zakaz stosowania przynęt dłuższych nić 3 cm oraz wędek mocniejszych od kategorii #4." - Zmieniono punkt I.13., który otrzymał brzmienie: "Na rzece Pokrzywnicy, na rzece Mogilica, oraz na rzece Parsęcie od miejscowości Krosino do ź[mehr]

28 December 2020 Film przedstawiający realizację projektu "Ochorna łososia atlantyckiego i minoga rzecznego..."

Na portalu gk24.pl opublikowany materiał o realizowanym przez nas projekcie "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation.[mehr]

28 December 2020 Film o projekcie "Zwiększenie drożności..."

Na portalu gk24.pl opublikowany materiał o realizowanym przez nas projekcie "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Dorzecza Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation.[mehr]

21 December 2020 INFORMACJA W/S SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ !

W związku z pandemią koronawirusa część punktów dotychczas prowadzących sprzedaż ograniczyła swoją działalność. Zezwolenia można opłacić w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przy ulicy Szymanowskiego 17, obsługujemy płatności kartami kredytowymi i płatniczymi.Biuro czynne:22-23.12.2020 r. i 28-30.12.2020 r. – 8.00-15.0031.12.2020- r. - 8.00-13.00.od 4 stycznia od poniedziałku do piątku - 8.00-15.00Zachęcamy również do korzystania ze sklepu internetowego czynnego całą do[mehr]

21 December 2020 Nowe stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb

Zgodnie z decyzją Zarządu Związku od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb. Poniżej przedstawiamy zestawienie: 1) w obwodach rybackich zarządzanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami: a) za zezwolenie roczne - 300 zł; - zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz renicistów i dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty cał[mehr]