Nachrichten

15 May 2020 Zarybienia Łososiem


W dniu 30.04.2020 r. przeprowadziliśmy zarybienia narybkiem letnim łososia. W tym roku udało się zakupić 100 000 szt. Ryby trafiły do górnej Parsęty na wysokości Żarnowa, Krosina, Osówka, do dopływów Radusza, Perznica, Trzebiegoszcza, Pyszka i Gościnka. Działanie było realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego I[mehr]

30 April 2020 Jezioro Resko Przymorskie-umowa podpisana

Miło nam poinformować, że przedłużyliśmy współpracę z użytkownikiem obwodu rybackiego Resko do 30.03.2021 r., wędkarze posiadający aktualne zezwolenia całoroczne na obwód rybacki rzeki Parsęty mogą łowić na jeziorze Resko Przymorskie. Na podstawie porozumienia wędkarzy obowiązuje regulamin połowu ryb użytkownika jeziora Resko. Zgodnie z nim połowu z łodzi można dokonywać dopiero po 15 maja inne zapisy dostępne są w regulaminie dostępnym pod adresem: http://jezioro.com.pl/zezwolenia/index/kup/id/[mehr]

29 April 2020 Znakowanie smoltów Łososia


W dniu 28.04.2020 r. przeprowadziliśmy znakowanie smoltów łososia. Ze względu na panującą pandemię ryby zostały odebrane z ośrodka hodowlanego i przetransportowane do wylęgarni Związku gdzie zostały oznakowane. W tych trudnych warunkach udało się oznakować 600 ryb. Łącznie do Parsęty w tym dniu trafiło ponad 1000 smoltów. Działanie było realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH [mehr]

16 December 2019 Zmiany w regulaminie na 2020 r.

Informujemy o nowo obowiązującym regulaminie połowu ryb. Opłaty za korzystanie z zezwoleń nie ulegają zmianie. Przypominamy że na wodach administrowanych przez Związek zezwolenie obowiązuje od daty zakupu (bądź wskazanej) przez okres na który zostanie wykupione. W odpowiedzi na postulaty wędkarzy wprowadziliśmy następujące zmiany: - od 1 września do 30 września na wszystkich dopływach a także na samej Parsęcie od budowli hydrotechnicznej(zwężki Venturiego) w miejscowości Osówko w górę obowiązuj[mehr]

10 October 2019 Podpipsanie umowy PO RYBY


W dniu 10.10.2019 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „STOP kłusownictwu! – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia”, dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"[mehr]