Nachrichten

16 December 2019 Zmiany w regulaminie na 2020 r.

Informujemy o nowo obowiązującym regulaminie połowu ryb. Opłaty za korzystanie z zezwoleń nie ulegają zmianie. Przypominamy że na wodach administrowanych przez Związek zezwolenie obowiązuje od daty zakupu (bądź wskazanej) przez okres na który zostanie wykupione. W odpowiedzi na postulaty wędkarzy wprowadziliśmy następujące zmiany: - od 1 września do 30 września na wszystkich dopływach a także na samej Parsęcie od budowli hydrotechnicznej(zwężki Venturiego) w miejscowości Osówko w górę obowiązuj[mehr]

10 October 2019 Podpipsanie umowy PO RYBY


W dniu 10.10.2019 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „STOP kłusownictwu! – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia”, dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"[mehr]

16 April 2019 Ważna informacja !

W związku ze śmiercią dotychczasowego użytkownika wygasają zezwolenia wydane na Jezioro Rybackie. Nowym zarządcą w imieniu Skarbu Państwa jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informacje na temat ewentualnych pozwoleń na amatorski połów ryb pod nr tel. 91 441 12 19 lub 91 441 12 20.[mehr]

02 April 2019 Jezioro Resko Przymorskie


Miło nam poinformować, że od 29.03.2019 r. do 29.03.2020 r. wędkarze posiadający aktualne zezwolenia całoroczne na obwód rybacki rzeki Parsęty mogą łowić na jeziorze Resko Przymorskie. Na podstawie porozumienia wędkarzy obowiązuje regulamin połowu ryb dotychczasowego użytkownika jeziora Resko. Zgodnie z nim połowu z łodzi można dokonywać dopiero po 15 maja inne zapisy dostępne są w regulaminie dostępnym pod adresem: http://www.wedkowaniekoronowo.pl/Regulamin-Resko-2018.pdf Zapraszamy!

07 March 2019 Zarybienia narybkiem łososia 11.03.2019


W dniu 11.03.2019 r. Związek przeprowadzi zarybienie narybkiem łososia. Do Parsęty trafi 83 750 szt. ryb. Start 12:30 w miejscowości Osówko - zwężka Venturiego.Zarybienie realizowane jest w ramach projektu: "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowanego ze środków fundacji Baltic [mehr]