parseta.pl

28 listopad 2017, 10:01 (wiek: 6 lat)

Tarło cd.

W dniu 23.11.2017 r. przeprowadzono drugie tarło. Podczas tarła zostały pobrane próbki do badań genetycznych naszej populacji. Jednocześnie samice zostały oznakowane małoinwazyjnymi pitami - pasywnymi. Rozpoczęte wspólnie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie badania pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące migracji i przeżywalności naszych ryb.