parseta.pl

16 marzec 2017, 10:04 (wiek: 2 lat)

UWAGA WĘDKARZE !!!

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr. 66, poz. 750 z późn. zmianami) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Uchwałą nr 292/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Redze, Grabowej, Wieprzy, Parsęcie i Kanale Drzewnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2014 r., poz. 1379), ustanowił obręby ochronne m in. w obwodzie rybackim rzeki Parsęty – nr 1. W załączniku nr 1 do uchwały w poz. 4 i 5 określono lokalizację obrębów ochronnych:

Rzeka Parsęta: odcinek rzeki Parsęty od punktu stanowiącego początek Kanału Drzewnego w rejonie miejscowości Budzistowo, do mostu kolejowego w Kołobrzegu na ul. Solnej. Długość odcinka rzeki 2 830 m.

Kanał Drzewny: od początku w rejonie miejscowości Budzistowo do mostu kolejowego w Kołobrzegu na ul. Solnej. Długość kanału 2 800 m.

W obrębach ochronnych, w okresie od 20 marca do 31 maja każdego roku, zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.