parseta.pl

07 March 2019, 11:32 (Alter: 3 lat)

Zarybienia narybkiem łososia 11.03.2019

W dniu 11.03.2019 r. Związek przeprowadzi zarybienie narybkiem łososia. Do Parsęty trafi 83 750 szt. ryb.
Start 12:30 w miejscowości Osówko - zwężka Venturiego.

Zarybienie realizowane jest w ramach projektu: "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowanego ze środków fundacji Baltic