parseta.pl

31 December 2020, 14:06 (Alter: 4 lat)

Przypominamy!

Chrońmy tarliska. Zabierz swoje śmieci ze sobą!

1. Zabrania się łowić ryb w miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych lub miejscach wskazanych przez ZMIGDP. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 1999 r. Nr. 66, poz. 750 z późn. zmianami). W najbardziej popularnych miejscach umieściliśmy tablice.
2. Zabierz swoje śmieci ze sobą!
Przypominamy o konieczności zabierania swoich śmieci z nad rzeki.
3. Poniżej tamy w Rościnie do drzewa oznaczonego czerwonym kwadratem obowiązuje odcinek wyłączony z łowienia.