parseta.pl

29 czerwiec 2016, 10:39 (wiek: 8 lat)

Konkurs na użytkowanie obwodu rzeki Parsęty

W dniu 15 czerwca 2016 roku w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej miało miejsce otwarcie i odczytanie ofert na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty. Oferty złożyły następujące podmioty: PZW Szczecin, przeznaczając na zarybienia 302 880 zł, PZW Poznań, zapewniając 352 000 zł oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w wysokości 502 435 zł.

Oferta ZMiGDP wypadła również zdecydowanie najlepiej jeśli chodzi o zapewnienie bioróżnorodności Parsęty.

Uważamy, że Parsęta ma szanse stać się magnesem ściągającym turystów, przede wszystkim wędkarskich z całej Europy. Aby tak się stało, chcemy zasilać ją znacznymi ilościami narybku, nie tylko łososiem, trocią, pstrągiem czy lipieniem, ale także takimi gatunkami jak jaź, certa, miętus czy szczupak.

Potencjał turystyki wędkarskiej jest ogromny. Wiemy jakie profity czerpią z niej chociażby kraje skandynawskie, naszym celem jest uzyskanie podobnego efektu przez nasze gminy i ich mieszkańców. Dlatego wszelkie przychody pozyskane z gospodarowania rzeką będą w nią inwestowane poczynając od sztucznych zarybień, wspieraniu rozrodu naturalnego, promocję regionu. Warunkiem koniecznym są ryby w łowisku. Nie osiągniemy sukcesu tylko poprzez intensywne zarybienia. Mamy świadomość tego, że będziemy musieli zmierzyć się również z procederem kłusownictwa. W tej materii zamierzamy wspierać i współpracować z wszystkimi służbami oraz organizacjami społecznymi, które do tej pory aktywnie chroniły tą wodę.

Jesteśmy zdeterminowani, aby najpiękniejsza trociowo-łososiowa rzeka w Polsce obfitowała w ryby i aby pod tym względem wyróżniała się w tej części Europy.

Mamy nadzieję, że współpraca wszystkich środowisk pozwoli na szybkie osiągniecie celów jakie sobie postawiliśmy, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie nasze działania będę od razu przez wszystkich akceptowane.

Przebrnęliśmy pierwszy etap wstępnej oceny formalnej. Kolejnym jest rozpatrzenie całości naszej oferty przez RZGW Szczecin i podpisanie umowy. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Zgodnie z regulaminem konkurs powinien zakończyć się najpóźniej do 12.08.2016 r.

Pliki:
gnu.tar20 K