parseta.pl

22 wrzesień 2016, 11:09 (wiek: 4 lat)

Zawody spławikowe na Parsęcie w Białogardzie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze od lat zawody spławikowe na Parsęcie w Białogardzie. Zdrowa rywalizacja, dobra zabawa i atrakcyjne nagrody - GWARANTOWANE!

Zapisów można dokonywać telefonicznie w siedzibie naszego Związku, pod numerem 94 716 63 84. Wpłata wpisowego na nasze konto w banku PKO BP 79 1020 2791 0000 7002 0092 1353

Przebieg zawodów

1. Zbiórka zawodników godz. 8:00

2. Losowanie stanowisk godz. 8:15 – 8:30

3. Otwarcie zawodów godz. 8:45

4. Wejście zawodników na stanowiska godz. 8:55

5. Nęcenie zanętą ciężką 1 sygnał godz. 9:50

6. Rozpoczęcie zawodów 2 sygnał godz. 10:00

7. 5 minut do końca zawodów 3 sygnał godz. 12:55

8. Koniec zawodów 4 sygnał godz. 14:00

9. Ważenie ryb na stanowiskach godz. 14:00 – 14:30

10. Obrady komisji sędziowskiej godz. 15:00 – 15:30

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród godz. 16:00

12. Zakończenie zawodów godz. 16:30

 

Regulamin zawodów w Wędkarstwie spławikowym ZMiGDP.

Zawody wędkarskie metodą spławikową polegają na łowieniu ryb  jedną wędką ze spławikiem wyważonym obciążeniem. (Spławik nie może być przeciążony)

Teren zawodów.

Zawody rozegrane zostaną na  rzece Parsęta w Białogardzie, mapka dojazdu dostępna na stronie internetowej ZMiGDP.

Celem rozegrania zawodów wyznaczone będą  trzy sektory A , B , C. Ilość wędkarzy w sektorach zależna będzie od ilości uczestników

Organizacja.

1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 09.10.2016r

2. Zgłoszenia zawodników  powinno być dokonane w sklepach wędkarskich wskazanych na plakacie lub w siedzibie ZMiGDP,  równocześnie z opłatą startową w wysokości 25 zł od zawodnika

3. Wniesienie opłaty startowej zwalnia zawodnika z obowiązku posiadania zezwolenia na połów wydanego przez ZMiGDP

4. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów powinni posiadać przy sobie następujące dokumenty : kartę wędkarską oraz dowód osobisty

5. Zawodnicy zobowiązani  są do punktualnego przybycia i potwierdzenia swojego uczestnictwa w punkcie zbiórki prze ścieżce edukacyjnej „Przystanek Bóbr” – dojazd będzie oznakowany

6. Ostatecznym terminem zgłoszenia zawodnika  to 05.10.2016r.

 

Przebieg zawodów.

1. Zawody wędkarskie spławikowe rozgrywane są w konkurencji indywidualnej

2. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny , zawody mogą być skrócone , nie mogą być krócej niż 1.5 godziny z przyczyn losowych lub nie korzystnych warunków atmosferycznych.

3. Około godziny 8.15  rozpoczyna się losowanie sektorów i stanowisk

4. Rozprowadzenie zawodników na stanowiska około godziny 8.55 dokonują sędziowie sektorowi, w tym czasie zawodnik może wnieść na stanowisko niezbędne przedmioty i sprzęt do rozegrania zawodów. Na 5 minut przed rozpoczęcie zawodów podany jest pierwszy sygnał , po tym sygnale zawodnik może nęcić zanętą ciężką . Drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów , po tym sygnale zawodnik rozpoczyna wędkowanie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej tak aby nie przeszkadzać w wędkowaniu sąsiadom. Trzeci sygnał oznacza że zostało pięć minut do zakończenia zawodów. Czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów . Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby

wyjętej z wody holowanej przez wędkarza.

5. Zawodnik w czasie zawodów wędkuje z brzegu w obrębie swojego stanowiska . Brodzenie w wodzie jest zabronione. Zawodnik z przestrzeni dla niego zarezerwowanej ma prawo korzystać według swojego uznania pod warunkiem , że nie będzie przeszkadzał sąsiadom w łowieniu . Nakłada się na zawodnika obowiązek używania podbieraka celem podebrania ryby, której nie jest w stanie podnieść wędziskiem.

Punktacja, wyniki

1. Punktowane będą ryby wymiarowe, nie będące w czasie  trwania zawodów pod ochroną.

2. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za gram złowionych ryb.

3. W przypadku przedłożenia ryb do ważenia zabrudzonych ziemią , zanętą itd.

Odlicza się zawodnikowi tytułem kary 5% z ogólnej ilości punktów uzyskanych.

4. W przypadku połowu i zaliczeniu jako wynik wszystkich ryb złowionych zawodnik otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą sumie gramów ciężaru wszystkich ryb.

5. Wynik klasyfikacji indywidualnej ustala się na podstawie całkowitego ciężaru złowionych ryb. Przy jednakowej liczbie punktów decyduje większa liczba złowionych ryb , a jeśli i ona jest równa decyduje o kolejności niższy numer startowy zawodnika (najniższy numer startowy jest 1A,1B,1C)

Inne

1. Podczas zawodów dopuszcza się używanie przynęt naturalnych: zwierzęcych i roślinnych.

Array