parseta.pl

22 czerwiec 2017, 11:09 (wiek: 2 lat)

Trocie wpuszczone do Dębnicy

W dniu 21 czerwca 2017 r. zarybiliśmy trocią Dębnicę. Do rzeki trafiło 57 000 szt. narybku letniego. Jutro zarybiona zostanie górna Parsęta. Królową zasilimy przez wypuszczenie 123 750 szt. W dniu 23 czerwca 2017 r. nad Liśnicą zakończymy zarybienia trocią.