parseta.pl

23 czerwiec 2017, 09:59 (wiek: 2 lat)

Zarybianie trocią zakończone

W dniu 22.06.2017 r. odbyło się wielkie zarybienie Parsęty. Do rzeki trafiło 123 750 szt. narybku troci. W dniu jutrzejszym, nad środkową Liśnicą, zostanie zakończymy dwumiesięczny cykl zarybień trocią wędrowną. Do rzeki trafi 56 250 szt. troci.

Łącznie w tym roku zostało wypuszczonych do wód Królowej i jej dopływów 1 137 000 szt. małych trotek.