parseta.pl

11 wrzesień 2017, 09:32 (wiek: 7 lat)

Monitoring zagęszczenia narybku

W dniach 5-7 wrzesień na obszarze dorzecza Parsęty naukowcy z Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach prowadzili monitoring zagęszczenia narybku. Ryby były badane na dopływach: Pokrzywnica, Ponik, Wogra, Bliska Struga, Gęsia, Mogilica i Świerznica. Z informacji uzyskanych na bieżąco wiemy, że na wszystkich stanowiskach (oprócz Wogry) stan narybku pochodzącego z naturalnego tarła jest bardzo dobry. Czekamy na szczegółowe wyniki oraz ich interpretację.