parseta.pl

25 październik 2016, 12:59 (wiek: 1 lat)

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty"

W dniu 25 października, nad potokiem Ponik, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, aktualnym użytkownikiem rybackim Królowej, w ramach projektu „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty".
Dzięki dofinansowaniu uda się już w tym roku wpuścić do Parsęty i jej dopływów lipienia, pstrąga potokowego, certę, smolta łososia i węgorza oraz zakupić środki trwałe i wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej za kwotę. Łączna wartość projektu to 411 712,00 zł.
Umowę podpisywali: Jacek Chrzanowski – Prezes WFOŚiGP w Szczecinie, Waldemar Miśko – Przewodniczący ZMiGDP i Krzysztof Bagiński – członek Zarządu ZMiGDP.
Przy okazji tego wydarzenia, udało się zarybić całe dorzecze narybkiem jesiennym pstrąga potokowego, w ilości 124 000 sztuk. W zarybianiu potoku Ponik aktywny udział brały dzieci ze szkoły podstawowej w Karlinie, za co im jaki i pani dyrektor Beacie Pawlik, bardzo dziękujemy.
Osobne podziękowania za pomoc przy zarabianiu należą się Towarzystwu Miłośników Parsęty oraz Panu Rafałowi Grzegorczykowi, Nadleśniczemu ze Świdwina.
Po oficjalnej części wszyscy uczestnicy mieli okazję posmakować kiełbaski pieczonej nad ogniskiem, zajadać się słodyczami lub też napić czegoś gorącego.