parseta.pl

09 listopad 2016, 13:11 (wiek: 1 lat)

Zarybianie narybkiem jesiennym lipienia

W dniu 09 listopada 2016 r., zgodnie z zapisami operatu rybackiego, przeprowadziliśmy kolejne zarybianie. Tym razem do wód odwodu rybackiego rzeki Parsęty wpuszczony został narybek jesienny lipienia 1+, w ilości 17770 sztuk.

Operacja współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty".