parseta.pl

22 marzec 2018, 13:33 (wiek: 6 lat)

Kolejny projekt na liście rankingowej

Miło nam poinformować, że kolejny projekt przygotowany przez Związek znalazł się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dalszej oceny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007" realizowany będzie w latach 2018-2021.

Główne działania projektu obejmują:

- budowę 6 tarlisk na dopływach Parsęty,
- aktywną ochronę siedlisk (zatrudnienie 2 strażników, zakup sprzętu do walki z kłusownictwem, samochodu terenowego, prowadzenie badań jakości wody),
- prowadzenie badań nad monitoringiem wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie rocznie 6 000 szt. smoltów łososia pitami, instalacja rejestratorów na przepławkach w Rościnie, Doblu i Żarnowie, uruchomienie nowego licznika na przepławce w Rościnie),
- wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez prowadzenie zarybień, w tym przeprowadzenie eksperymentów polegających na implantacji ikry łososia na potencjalnych tarliskach,
- przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej Parsęty i jej dopływów,
- przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej "STOP kłusownictwu!" (60 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży + broszury edukacyjne).

Wartość projektu: 2 779 508 zł
Dofinansowanie: 2 362 582 zł