parseta.pl

28 marzec 2018, 12:17 (wiek: 6 lat)

Zaczynamy zarybienia!

Plan zarybienia Narybkiem Łososia Atlantyckiego obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 w dniu 29.03.2018r. w ilości 50 025 szt.

11:00 Osówko Rozdysponowanie materiału zarybieniowego , transport i zarybienie wg. planowanej lokalizacji (Dębnica, Pęrznica, Radusza, Trzebiegoszcz, Górna Parsęta, Łosia, Gościnka, Liśnica)

13:00-14:00 Osówko Spotkanie po zarybieniu (Ognisko)

W zarybieniach uczestniczyć będą wędkarze, Społeczna Straż Rybacka, Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Parsęty, Wód Polskich  oraz młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie. 

Materiał zarybieniowy łososia pochodzi z firmy Aquamar Miastko a jego  ilości to 50 025 szt. Ryby będą wpuszczane w całym dorzeczu rzeki Parsęty uwzględniając najodpowiedniejsze do tego celu dopływy (m.in. (Dębnica, Pęrznica, Radusza, Trzebiegoszcz, Górna Parsęta, Łosia, Gościnka, Liśnica).

Nie jest to ostatnie zarybienie łososiem w tym roku. Planujemy również zarybić nasz obwód smoltami Łososia pochodzącymi z własnego tarła które przeprowadziliśmy w 2016 roku tuż po podpisaniu umowy na użytkowanie obwodu. Z pozyskanej ikry udało odchować się 24 000 szt.  smoltów. Ryby będą wpuszczone na przełomie kwietnia i maja br. w momencie gdy smolty łososia w naturze wędrują do Morza Bałtyckiego aby tam uzyskać dojrzałość płciową i powrócić po minimum dwóch latach do rzeki  w celu odbycia tarła.

W najbliższym czasie planujemy wykonać również zarybienia:

  • wylęgiem żerującym pstrąga potokowego 135 000 szt. Kwiecień
  • wylęgiem żerującym jazia 960 000 szt. Kwiecień
  • wylęgiem żerującym szczupaka w ilości 200 000 szt. Kwiecień
  • narybkiem letnim miętusa w ilości 30 000 szt. Kwiecień
  • smoltem troci wędrownej z własnego tarła w ilości 114 000 szt. Maj

Dofinansowanie na zakup narybku łososia atlantyckiego pochodzi z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.