parseta.pl

19 grudzień 2018, 14:28 (wiek: 2 lat)

Motaż licznika

Zamontowaliśmy i uruchomiliśmy licznik przepływających ryb w Rościnie.

W dniu 19.12.2019 r. w ramach projektu "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007" rozpoczął działanie licznik przepływających ryb w przepławce w Rościnie. Kolejny etap dostawa nowego samochodu dla Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty.
Projekty dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation.