parseta.pl

22 grudzień 2018, 14:40 (wiek: 3 lat)

Odbiór samochodu

W końcówce okresu ochronnego udało się odebrać nowy samochód dla SSR Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007" w dniu 22.12.2019 r. odebraliśmy nowy samochód dla SSR Dorzecza Parsęty. Kolejny etap dostawa nowych urządzeń do monitoringu znakowanych ryb oraz przygotowania do budowy nowych tarlisk.
Projekty dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation.