parseta.pl

01 październik 2018, 15:38 (wiek: 6 lat)

Przekazanie koncepcji udrożnienia Raduszy, Gęsiej i Perznicy

15.09.2018 r. Wykonawca przedstawił koncepcje udrożnienia trzech rzek w dorzeczu Parsęty.

W dniu 15.09.2018r. w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty" Wykonawca przekazał inwentaryzację trzech cieków oraz koncepcję udrożnienia. Po konsultacji z partnerami projektu rozpocznie się etap projektowania. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz fundacji Baltic Sea Conservation Foundation.