parseta.pl

16 grudzień 2019, 15:36 (wiek: 4 lat)

Zmiany w regulaminie na 2020 r.

Informujemy o nowo obowiązującym regulaminie połowu ryb.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń nie ulegają zmianie. Przypominamy że na wodach administrowanych przez Związek zezwolenie obowiązuje od daty zakupu (bądź wskazanej) przez okres na który zostanie wykupione.
W odpowiedzi na postulaty wędkarzy wprowadziliśmy następujące zmiany:
- od 1 września do 30 września na wszystkich dopływach a także na samej Parsęcie od budowli hydrotechnicznej(zwężki Venturiego) w miejscowości Osówko w górę obowiązuje całkowity zakaz spinningowania,(pkt 11.2)e)
- Na (...) rzece Parsęcie od Żarnowa do źródeł, obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora. (pkt 13)
- Na rzece Parsęcie, na odcinku od mostu w miejscowości Tychówko do budowli hydrotechnicznej(zwężki Venturiego) w miejscowości Osówko,w okresie od 1 września do 30 września obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora. (pkt 14)
- brak wymiaru ochronnego dla okonia
- na rzece Parsęcie i dopływach obniżenie wymiaru ochronnego dla szczupaka

Cały regulamin dostępny pod adresem:
www.parseta.pl/index.php
Dziękujemy za przekazane uwagi i uczestnictwo w spotkaniu.