parseta.pl

21 grudzień 2020, 14:57 (wiek: 3 lat)

Nowe stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb

Zgodnie z decyzją Zarządu Związku od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb. Poniżej przedstawiamy zestawienie:

1) w obwodach rybackich zarządzanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

a) za zezwolenie roczne - 300 zł;

- zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz renicistów i dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 210 zł,

b) za zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 30 zł,

c) za zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 60 zł,

d) za zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 110 zł,

e) za zezwolenia okresowe - 30 dniowe - 150 zł;

f) zezwolenie okresowe- turniej im. Jana Meyera - 120 zł.

2) na jeziorze Baczyno, Baczynko, zbiorniku w Gruszewie, zbiornikach na Wogrze, rozlewisku Pyszka, Kanale Drzewnym, starorzeczach i innych wodach stojących administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty– wszystkimi dozwolonym na danych odcinkach metodami:

a) za zezwolenie roczne - 110 zł;

- zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz renicistów dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 77 zł,

b) za zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 20 zł,

c) za zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 35 zł,

d) za zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 55 zł,

e) za zezwolenie okresowe – 14 dniowe – 75 zł,