parseta.pl

23 listopad 2016, 13:46 (wiek: 1 lat)

Opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim rzeki Parsęty nr 1 na rok 2017

Rzeka Parsęta, dopływy, starorzecza, zbiorniki na Wogrze, Kanał Drzewny - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:
1.  opłata roczna  - 250
a) zniżka dla młodzieży do 18 lat i osób powyżej 65 r. życia (dotyczy opłaty całorocznej) –175 zł (30%)
2.  Zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 25 zł,
3.  Zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 50 zł,
4.  Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 90 zł,
5.  Zezwolenia okresowe - 30 dniowe - 125 zł.


Zbiorniki na Wogrze, rozlewisko Pyszka, Kanał Drzewny i starorzecza – wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:
1.  opłata roczna  - 100
a) zniżka dla młodzieży do 18 lat i osób powyżej 65 r. życia (dotyczy opłaty całorocznej) – 70 zł (30%)
2.  Zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 15 zł,
3.  Zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 30 zł,
4.  Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 45 zł,
5.  Zezwolenie okresowe - 14 dniowe - 60 zł,
6.  Zezwolenie okresowe - 30 dniowe - 80 zł.