parseta.pl

29 grudzień 2020, 11:57 (wiek: 4 lat)

Zmiany w regulaminie amatorskiego połowu ryb

Od stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach administrowanych przez Związek. Poniżej zmiany:

- W punkcie I.11.3) dodano pkt c) w brzmieniu:"od 1 października do 31 grudnia na rzece Parsęcie wraz z dopływami zakaz stosowania przynęt dłuższych nić 3 cm oraz wędek mocniejszych od kategorii #4."

- Zmieniono punkt I.13., który otrzymał brzmienie:

"Na rzece Pokrzywnicy, na rzece Mogilica, oraz na rzece Parsęcie od miejscowości Krosino do źródeł, obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora."

-Zmieniono punkt I.14., który otrzymał brzmienie:

"Na rzece Parsęcie, na odcinku od mostu w miejscowości Tychówko do mostu w miejscowości Krosino w okresie od 1 września do 30 września obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora."

- Dodano punkt I.17. w brzmieniu:

"17. W celu ochrony naturalnej migracji ryb wyłącza się z łowienia wszystkimi metodami odcinek rzeki Parsęty od elektrowni wodnej w Rościnie w dół 200 m(drzewo oznaczone czerwonym kwadratem)"

Pozostałe zapisy regulaminu bez zmian.