parseta.pl

09 sierpień 2021, 11:51 (wiek: 3 lat)

Jedni niszczą, my odbudujemy!

Zatruta Liśnica wymaga naszego wsparcia w odbudowie bioróżnorodności, dlatego tegoroczna akcja budowy tarlisk odbędzie się właśnie na niej.

W dniu 11.08.2021 r. o godz. 10:00 zapraszamy chętne osoby do pomocy przy renaturyzacji tarlisk.
Zbiórka nad rzeką Liśnica na mostku przy ulicy Bolesława Chrobrego
(goo.gl/maps/vhmgrVxQ8G17GHAz7)
Do rzeki w 4 miejscach starych tarlisk trafi ponad 100 ton żwiru
1. 3 km rzeki Liśnica - Białogard skrzyżowania z kanałem Ulga
2. 2,35 km rzeki Liśnica - Białogard poniżej mostku dla pieszych
3. 2 km rzeki Liśnica - Białogard
4. 7 km rzeki Liśnica - Klępino
Dzięki powstałym tarliskom miejsce do rozrodu i bytowania znajdzie wiele gatunków ryb.
Zakup i transport żwiru finansowany jest w 82 % przez Fundację WWWF Polska, pozostałe środki pochodzą z zysków pochodzących ze sprzedaży koszulek Dorzecza Parsęty.
Sprzęt na odbudowę tarlisk zabezpieczy firma: Paweł Jacyna Agrotech. Swoją obecność zapowiedziała młodzież z MOW Podborsko.
Liczymy na Was!