parseta.pl

20 lipiec 2016, 14:43 (wiek: 3 lat)

Podpisanie umowy na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr1

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1, zawartej miedzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowanym przez dr inż. Andrzeja Krefta,  a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, reprezentowanym przez Waldemara Miśko i Marka Zawadzkiego.

Podpisanie umowy rozpoczyna nowy etap w historii Parsęty. Mamy nadzieję, że nasze plany odnośnie całego dorzecza sprawią, że wędkarze szybko dostrzegą zmiany, kłusownictwo stanie się marginalne, a podnoszące poziom adrenaliny we krwi hole nie będą incydentalne.

Tuż po podpisaniu umowy na Parsętę nabywcę znalazło pierwsze pozwolenie na amatorski połów ryb. Licencję z numer 001, podpisaną przez Przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemara Miśko nabył Krzysztof Kowalczyk.

Na konferencji prasowej z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich, Przewodniczący ZMiGDP oraz dyrektor RZGW Andrzej Kreft odpowiadali na pytania, które mamy nadzieję pozwoliły rozwiać obawy co do tego, czy Związek ma pomysł na funkcjonowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty.