parseta.pl

24 marzec 2017, 14:17 (wiek: 1 lat)

Sprzątanie Parsęty

W dniu 24 marca 2017 odbyło się sprzątanie Parsęty oraz jej brzegów na terenie dwóch gmin: Karlina i Dygowa. Organizatorem akcji było Karlińskie Towarzystwo Wędkarskie „Srebro Parsęty” we współpracy z Gminą Karlino. Do akcji sprzątania rzeki zaangażowano wędkarzy, jak również młodzież z Zespołu Szkół w Karlinie.
Całej akcji towarzyszyły służby mundurowe: Straż Gminna z Dygowa, Straż Miejska z Karlina, Straż Leśna z Gościna, Towarzystwo Miłośników Parsęty, Społeczna Straż Rybacka „Dorzecza Parsęty” oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Karlinie.
Dzięki przeprowadzonej akcji udało się posprzątać kilka kilometrów rzeki.
Dla osób, które najaktywniej uczestniczyły w całej akcji i zebrały najwięcej odpadów, ZMiGDP i Gmina Karlino ufundowała nagrody.
Na koniec wszyscy spotkali się przy ognisku z kiełbaskami.