parseta.pl

 

Tytuł Projektu: „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 

Nr umowy pożyczki: 2017P0636K z dnia 17.08.2017 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 18.12.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 12.04.2018 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 19.12.2018 r.  

Kwota pożyczki wg umowy: do 160.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 30.11.2018 r.

Zgodnie z umową pożyczki § 2 pkt 2 i ich późniejszymi aneksami, w wyniku realizacji zadania powinny zostać osiągnięte efekty:

Efekt ekologiczny w postaci:

1. Ochrona przyrody/różnorodności biologicznej – 9 (liczba gatunków) 

Efekt rzeczowy w postaci:  

1. Łosoś, smolt – 20 000 sztuk  

2. Łosoś, narybek letni – 50 025 sztuk   

3. Pstrąg potokowy, narybek letni – 70 366 sztuk

4. Certa, narybek jesienny – 26 000 sztuk

5. Lin kroczek – 250 kg 

5a. Lin kroczek – 125 kg

6. Miętus, narybek letni – 30 000 sztuk

7. Jaź, wylęg żerujący – 960 000 sztuk

8.   Sandacz, narybek letni – 75 000 sztuk 

 8a. Sandacz, narybek jesienny – 4 kg 

 9.   Szczupak, wylęg żerujący - 200 000 sztuk 

9a.  Szczupak, narybek jesienny – 280 kg 

9b. Szczupak, narybek jesienny – 170 kg

10. Węgorz, narybek podchowany – 20 kg  

     Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 01.07.2017 roku i zakończyła się 15.10.2018 r. (ostatnie zarybienie w ramach realizowanego projektu)  

     Projekt miał na celu odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzono zarybienia następującymi gatunkami ryb: łosoś, pstrąg potokowy, certa, lin, miętus, jaź, sandacz, szczupak i węgorz. Rezultatem działań jest trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk. Ochrona naturalnych tarlisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami ma na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty. 

     W ramach projektu zgodnie z § 2 pkt 2 efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w całości: 

Efekty ekologiczne: 

1. Ochrona przyrody/różnorodności biologicznej – rzekę Parsętę oraz jej dopływy w całym okresie realizacji projektu zarybiono 9 gatunkami ryb 

Efekty rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z ostatecznym preliminarzem rzeczowo-finansowym z dnia 19.11.2018 r.: 

1. W 2017 roku w ramach zarybiono rzekę Parsętę 3 gatunkami ryb w ilości podanej poniżej:

- Lin kroczek 

w ilości 125 kg został zarybiony zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w  Połczynie Zdroju w dniu 29.11.2017 r. 

  

- Sandacz, narybek jesienny 

w ilości 4 kg został zarybiony zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju w dniu 29.11.2017 r. 

 

- Szczupak, narybek jesienny

w ilości 170 kg  został zarybiony zbiornik zaporowy na rzece Wogrze dopływie Parsęty  w Połczynie Zdroju w dniu 6.12.2017 r. 

w ilości 280 kg  zostały zarybione starorzecza rzeki Parsęty oraz starorzecze Pyszka w dniu 14.12.2017 r. 

 

 

2. W 2018 roku w ramach zarybiono rzekę Parsętę 6 gatunkami ryb w ilości podanej poniżej:

- Łosoś

łososiem, narybek letni w ilości 50 025 sztuk zostały zarybione rzeki Parsęta, Radusza, Perznica i Młynówka w dniu 29.03.2018 r. 

 

łososiem, smolt w ilości 20 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Rościna oraz Karlina w dniu 9.05.2018 r.  

 

- Jaź, wylęg żerujący 

w ilości 960 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Karlina, Białogardu i Krosina, starorzecze Pyszka i zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju w dniu 11.04.2018 r. 

 

- Szczupak, wylęg żerujący 

w ilości 200 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Wrzosowa, rozlewisko starorzecza Pyszka i zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju w dniu 23.04.2018 r. 

 

- Miętus, narybek letni 

w ilości 30 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Białogardu, Rościna, Karlina, Wrzosowa oraz starorzecze Pyszka w dniu 27.04.2018 r. 

  

- Węgorz, narybek podchowany 

w ilości 20 kg została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Karlina oraz zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju w dniu 14.05.2018 r. 

 

 - Sandacz, narybek letni

w ilości 75 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta i jej starorzecza w okolicach  Karlina, zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju oraz starorzecze Pyszka w dniu 18.05.2018 r. 

 

- Pstrąg potokowy, narybek letni 

w ilości 10 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Czarnowęs, Białogardu i Rogowa w dniu 10.07.2018 r.

w ilości 10 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Piaski, Popielewo, Buślary, Rudno w dniu 11.07.2018 r.

w ilości 10 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Trzebiegoszczy w dniu 12.07.2018 r.

w ilości 10 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Czarnowęs, Białogardu i Rogowa w dniu 10.07.2018 r.

w ilości 15 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Storkowa, Chwalimia, Zegnica i Pustkowa w dniu 13.07.2018 r.

w ilości 5 000 sztuk została zarybiona rzeka Ponik dopływ rzeki Pokrzywnicy w dniu 17.07.2018 r.

w ilości 10 366 sztuk została zarybiona rzeka Pokrzywnica, rzeka Parsęta w okolicach Stójkowo i Podwilcza w dniu 18.07.2018 r.

w ilości 10 000 sztuk została zarybiona rzeka Liśnica w dniu 19.07.2018 r. 

 

 

- Certa, narybek jesienny 

w ilości 26 000 sztuk została zarybiona rzeka Parsęta w okolicach Osówka, Tychówka, Białogardu i Karlina w dniu 25.09.2018 r. 

 

- Lin kroczek 

w ilości 250 kg został zarybiony zbiornik zaporowy na Wogrze dopływie Parsęty w Połczynie Zdroju w dniu 15.10.2018 r. 

 

Całkowita wartość dofinansowania projektu z pożyczki wyniosła 160.000,00 zł. 

Całkowita wartość projektu po realizacji 160.978,43 zł z czego dofinansowanie z WFOŚIGW 160.000,00 zł, pozostałe środki są wkładem własnym Związku w kwocie 978,43 zł.