parseta.pl

Regulamin rozgrywania zawodów wędkarskich na wodach wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1

1.       Organizator zawodów ma obowiązek zgłosić zamiar ich rozegrania do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty najpóźniej 30 dni przed ich terminem i otrzymać pisemną zgodę na ich przeprowadzenie od użytkownika rybackiego.

2.       Organizator ma obowiązek w terminie do 7 dni przed rozegraniem zawodów podać orientacyjną liczbę zawodników biorących udział w zawodach, pobrać identyfikatory dla każdego uczestnika oraz podać harmonogram:  czas,  miejsce zbiórki, odprawy technicznej i obszaru rozgrywania zawodów.

3.       W dniu rozgrywania zawodów, każdy uczestnik udający się nad rzeką zobowiązany jest po wpisaniu się na listę startową, pobrać identyfikator i założyć go w miejscu widocznym.

4.       Lista startowa (lub jej kopia) zostaje  po zapisach przekazana przedstawicielowi ZMIGDP, tak jak i niewykorzystane identyfikatory.

5.       W terminie do 7 dni po zakończeniu zmagań, organizator ma obowiązek złożyć sprawozdanie z rozegranych zawodów wędkarskich w siedzibie ZMIGDP (dopuszczalna jest forma elektroniczna), zdać wszystkie identyfikatory, oraz ostatecznie się rozliczyć.

6.       Sprawozdanie powinno zawierać:

- liczbę uczestników

- czas i miejsce rozgrywania zawodów

- ilość złowionych ryb (gatunek, wielkość)

- zwycięzców

- dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej)

7.       Rozliczenia należy dokonać poprzez wpłatę należnej kwoty na konto ZMiGDP  w banku

PKO BP nr 79 1020 2791 0000 7002 0092 1353

8.       Rozlicznie musi obejmować opłatę za każdego uczestnika zawodów  – 10 zł  + ewentualne opłaty za zagubione identyfikatory – 20 zł/szt

9.       Powyższa kwota (10 zł od zawodnika)  zwalnia uczestników zmagań z obowiązku posiadania zezwolenia na wędkowanie wydanego przez ZMiGDP (maksymalnie okres to 2 dni).

10.   Zawody muszą być rozgrywane zgodnie przepisami prawa oraz z zasadami połowu ryb określonymi przez ZMiGDP, a w szczególności z zachowaniem limitów ilościowych, okresów i wymiarów ochronnych.