parseta.pl

balticcf

Miło nam poinformować, że kolejny projekt przygotowany przez Związek znalazł się na liście rankingowej wniosków skierowanych do oceny merytorycznej drugiego stopnia.

Projekt pn: "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007" dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (Salmo salar) i minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis).

Głównym zadaniem projektu:

  • budowa 6 tarlisk,
  • aktywna ochrona siedlisk - zatrudnienie 2 strażników, sprzęt do walki z kłusownictwem, samochód terenowy, badania jakości wody
  • monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego - znakowanie rocznie 6 000 smoltów pitami, instalacja rejestratorów na przepławkach w Rościnie, Doblu i Żarnowie, uruchomienie nowego licznika w przepławce w Rościnie,
  • prowadzenie zarybień łososiem atlantyckim – eksperyment polegający na implantacji ikry łososia na potencjalnych tarliskach, zarybianie narybkiem letnim i smoltami.
  • kampania społeczno-edukacyjna "STOP kłusownictwu!" – wydawnictwa, 60 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Wartość projektu:2 779 508,68
Dofinansowanie POIIŚ: (85%):2 362 582,37
Dofinansowanie wkładu własnego z BaltCF (10%):   277 950,86

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako Beneficjent i strona umowy o dofinansowanie projektu POIiŚ.02.04.00-00-0040/17-00 „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można dokonać poprzez:

- specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub

- http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

logotypy CKPŚ