parseta.pl

15 maj 2020, 12:39 (wiek: 4 lat)

Wszystkie zgody uzyskane

Kategoria: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

balticcf

W dniu 27.03.2020 r. uzyskaliśmy ostatnie wymagane zgody na realizację zadania polegającego na przebudowie urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów. Realizacja zadania pozwoli na przywrócenie ciągłości na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia. Ostatnia decyzja uzyskana ze Starostwa Powiatowego ze Szczecinka pozwoli nam na rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy inwestycji.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową infrastruktury hydrotechnicznej na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia, zaprojektowanie przebudowy urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów (przywrócenie ciągłości na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia), było wykonywane przez firmę Bipromel Sp. z o.o. z Warszawy i realizowane w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation.

 

logotypy CKPŚ