parseta.pl

29 marzec 2022, 17:42 (wiek: 2 lat)

Umowa podpisana

Kategoria: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

balticcf

W dniu dzisiejszym w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty podpisana została umowa z firmą Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski ze Szczecina na przebudowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzekach Gęsia i Radusza. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Dorzecza Parsęty” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation. Jednym z zadań projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Udrożnienie korytarzy ekologicznych odbędzie się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych (stopni wodnych, jazów, stopni i przepustów) do ekologii migrujących gatunków ryb i minogów. Realizacja inwestycji przyczyni się również do zwiększenia i udostępnienia istniejących obszarów tarliskowych, które dotychczas były odcięte budowlami, uniemożliwiającymi przemieszczanie się organizmów wodnych.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na udrożnienie na rzece Perznica.

Wartość podpisanej w dniu dzisiejszym umowy opiewa na kwotę blisko 3 mln zł, zaś całkowita wartość projektu, w ramach którego zadanie jest realizowane to 5 947 490,00 zł.

logotypy CKPŚ