parseta.pl

29 czerwiec 2023, 14:44 (wiek: 297 dni)

Umowa podpisana

Kategoria: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

W dniu 28.06.2023 r. podpisana została umowa z firmą Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski ze Szczecina na przebudowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzece Perznica. Realizacja będzie polegać na udrożnieniu 12 budowli i stworzeniu 28 tarlisk.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Dorzecza Parsęty” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation. Jednym z zadań projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Udrożnienie korytarzy ekologicznych odbędzie się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych (stopni wodnych, jazów, stopni i przepustów) do ekologii migrujących gatunków ryb i minogów. Realizacja inwestycji przyczyni się również do zwiększenia i udostępnienia istniejących obszarów tarliskowych, które dotychczas były odcięte budowlami, uniemożliwiającymi przemieszczanie się organizmów wodnych.

W ubiegłym roku udrożnione zostały dwa cieki Radusza i Gęsia.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę blisko 2 296 025,01 zł, zaś całkowita wartość projektu, w ramach którego zadanie jest realizowane to 7 180 610,12 zł.