parseta.pl

balticcf

29 wrzesień 2020, 17:51 (wiek: 4 lat)

Zakończono budowę 6 tarlisk

Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego

balticcf

W dniu 28 września 2020 r. w ramach projektu pn. „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007” zostały odebrane prace nad budową 6 tarlisk w miejscowościach: Ogartowo, Białogard, Borzysław, Tychowo, Czarnowęsy oraz Dębczyno.

Projekt dofinansowany jest środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation

Wartość całkowita prac wyniosła blisko 223 500,00 zł

logotypy CKPŚ