parseta.pl

balticcf

30 marzec 2023, 10:49 (wiek: 1 lat)

Przypominajka!

Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie przypominamy o trwających warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz świetlic z gmin członkowskich ZMIGDP na bezpłatne warsztaty edukacyjne organizowane w ramach Kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP Kłusownictwu”, które są realizowane w ramach projektu pn.

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH”

Podczas warsztatów uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, badają jakości wody rzeki Parsęty lub jej dopływów oraz poznają bogatą faunę i florę Dorzecza. Są organizowane także spotkania ze strażnikami rybackimi oraz ichtiologiem.

Zdarzy się, że uczestnicy będą mogli wziąć udział w zarybieniach prowadzonych przez Związek. Warsztaty są organizowane w szkołach i w terenie. O szczegóły można dopytać bezpośrednio u edukatora Pauliny Bujak tel. kontaktowy 783 777 483 Spieszcie się na zapisy. Warsztaty będą realizowane do września 2023. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.parseta.org.pl lub www.parseta.pl oraz bezpośrednio u edukatora.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Concervation Foundation, BaltCF, www.baltcf.org