Strona główna

Aktualności

mar23

Konferencja kończąca realizację projektu pn: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".

    Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza przedstawicieli Gmin członkowskich oraz nauczycieli i uczniów biorących udział w warsztatach w dniu 26 marca 2015 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".     Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przCzytaj dalej

mar23

Gospodarka niskoemisyjna

    Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji, takich jak lokalne kotłownie, domowe piece grzewcze, transport itp. Gospodarowanie energią w gminie powinno stanowić istotny obszar polityki energetycznej gminy, której realizacja przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia mediów i redukcji kosztów ponoszonych z tego tytułu. Gospodarka niskoemisyjna to działalność człowieka w kierunku poprawy jakości powietrza poprzez ogrCzytaj dalej

mar20

Kwartalna Rada Budowy

19 marca 2015 r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie odbyła się kolejna Kwartalna Rada Budowy, której przewodniczyła firma pełniąca usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich inwestycji w ramach realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Tematem spotkania było omówienie postępu realizacji robót dla poszczególnych zadań Projektu. Czytaj dalej

mar18

Seminarium konsultacyjne GIS

W dniach 12-13 oraz 16-17 marca 2014 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie QGIS. Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych zagadnień geoinformacyjnych, następnie rozpoczęły się prace z danyCzytaj dalej

mar16

Podsumowanie pilotażu harmonizacji danych przestrzennych

26 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przedstawione zostały wyniki projektu pilotażowego oraz płynące z niego wnioski w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Podsumowanie pilotażu było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami procesu harmonizacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele Związku Miast iCzytaj dalej

Wyświetlanie 1 do 5 z 201 aktualności
Pierwsza Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Następna Ostatnia